Kontakt

Bestyrelse

Martin Nielsen

Formand

Alex Kjældmand

Kasser Best. medlem

Instruktører

Martin Nielsen

Chefinstruktør - 3. Dan

Alex Kjældmand

Sempai - 3.Dan

Shadi Hanana

Sempai - 1.dan Ansvarlig for Mini Karate

Ida Kruse

Sempai - 2.Dan

Instruktør assistent

Gæste Instruktør