Forretningsbetingelser  for 

Musashi Shotokan Karate Do´s  website http://www.musashi.dk/

 

Generelle oplysninger:

Klubbens juridiske navn: Musashi Shotokan Karate Do       

Selskabsform: Forening

CVR-nummer:  32 22 98 32Musashi Shotokan Karate Do

Høffdingsvej 24

2500 Valby


                               

Officiel e-mail adresse: musashi.shotokan@gmail.com


Officiel web-adresse: http://www.musashi.dk/

 

PRISER

Alle priserne på http://www.musashi.dk/ er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:

- Tilmelding til kontingent   

- Webshop

- Arrangementer

- Venteliste

- Passivt medlem

Sker det som en forud betaling for den periode der er angivet ved købet.

www.hsid.dk - Musashi Shotokan Karate Do    kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr.  pr. transaktion for 50.- og under.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.

 

BETALING

På www.musashi.dk  kan du betale med følgende betalingsmidler:

- Dankort

- Visa/Dankort

- eDankort

Betaling sker forud.

Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til Dankort. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.


ABONNEMENTSVILKÅR

Det er en forudsætning for medlemskabet af Musashi Shotokan Karate Do   , at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Musashi Shotokan Karate Do    og Nets.


I forbindelse med din første betaling godkender du, at Musashi Shotokan Karate Do  fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Musashi Shotokan Karate Do.        .


Beløbet du skal betale for medlemskabet af Musashi Shotokan Karate Do  trækkes automatisk via dit betalingskort.


Du vil senest 5 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.


Musashi Shotokan Karate Do benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.


Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Musashi Shotokan Karate Do, men hos Quickpay.

Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Musashi Shotokan Karate Do  påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind i Musashi Shotokan Karate Do ’s KLUBMODUL, klik på "Dine tilmeldinger", og klik hér på "Ret Dankort info". Læg de nye oplysninger ind. "Ret Dankort info" kommer først frem, når du har modtaget dit nye Dankort.


Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Musashi Shotokan Karate Do KLUBMODUL, og som beskrevet ovenfor.

 
Alle aktivt udøvende medlemmer i Musashi skal købe en Licens. 
Licensen skal fornyes hver d. 01.01. den koster årligt 200,- 
 
Licensen indeholder bl.a. en forsikring der dækker ved skader. den støtter også i bredden (f.eks. er der mulighed for at deltage i breddetræning som er for alle bæltegrader på tværs af karateklubber)
Der gives adgang til kurser og stævner under Dansk Karate Forbund.

Du kan læse mere via dette link DKF
 
De medlemmer der ikke har mulighed for at købe Licens via shoppen vil få tilsendt en faktura.
 

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

 

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL-kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Musashi Shotokan Karate Do samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos Musashi Shotokan Karate Do har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode:

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos Musashi Shotokan Karate Do , tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

BILLEDER OG VIDEO
Som medlem af Musashi Shotokan Karate Do accepterer man at klubben tager billeder og video af medlemmet. Billeder og videoer vil udelukkende blive brugt af klubben til medlemsadministration og promovering af klubben, herunder på Musashi's Facebook Page (https://www.facebook.com/MusashiShotokanKarate), musashi.dk og på trykt materiale som plakater og flyers. 

 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil.

 

COOKIES

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

FORBEHOLD

Musashi Shotokan Karate Do  tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Musashi Shotokan Karate Do  er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Musashi Shotokan Karate Do  og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.musashi-shotokan.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.- at www.musashi-shotokan.dk. og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.Musashi Shotokan Karate Do og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Musashi Shotokan Karate Do . ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Musashi Shotokan Karate Do  påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Musashi Shotokan Karate Do ydelser på www.musashi.dk. Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:


KLAGER OG REKLAMATIONER


Musashi Shotokan Karate Do   

Høffdingsvej 24

2500 Valby
 
Betingelser
 
  • Kontingent betales kvartalsvis forud via automatiske træk imod Dankort.
  • Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig (pr. brev eller e-mail) til foreningen med mindst en måneds varsel inden indeværende kvartals udløb. Det kræves ligeledes, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til og med den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse 
  • Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældre eller værge til at udfylde profilen på dine vegne. Indtast da deres navn i Forældre/Værge feltet.
  • Al træning sker på eget ansvar, og der kan ikke stille krav om erstatning i forbindelse med skader under træningen.
  • Effekter efterladt i foreningens lokaler sker på eget ansvar. I tilfælde af bortkomst eller tyveri, kan foreningen ikke gøres erstatningsansvarlig.
  • Instruktørernes anvisninger og foreningens regler skal følges  og ansvarlighed udvises med hensyn til egen og andres sikkerhed. Deltagelse i træning forudsætter god personlig hygiene, samt at gi og andet træningsudstyr er renholdt.
  • Enhvert medlem, som udviser voldelig adfærd - eller bliver dømt for vold - vil med øjeblikkelig virkning blive ekskluderet
 
Musashi Shotokan Karate-Do - Høffdingsvej 24 - 2500 Valby - musashi.shotokan@gmail.com - Tlf 20812014 - CVR 32229832 en løsning fra Klubmodul